DML Data manipulation Language - ÇözümPark Sözlük
DML (Data Manipulation Language) verilerin işlenmesi, değiştirilmesi ve yönetilmesi için kullanılan bir veritabanı dilidir. DML, SQL (Structured Query Language) tarafından desteklenir ve SQL'in temel bileşenlerinden biridir.

DML, verilerin eklenmesi, güncellenmesi, silinmesi ve sorgulanması gibi temel işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır. Verileri okumak için kullanılan bir diğer SQL bileşeni de DQL (Data Query Language) olarak adlandırılır.

DML, veritabanı yöneticilerinin, verilerin bütünlüğünü sağlamak ve verilerin doğru bir şekilde işlenmesini sağlamak için kullanabilecekleri bir dizi komutlar içerir. Bu komutlar, verileri filtrelemek, sıralamak, gruplandırmak ve birleştirmek için kullanılabilir. Ayrıca DML, verilerin güncellenmesi veya silinmesi gerektiğinde kullanılabilen veri değiştirme komutlarını da içerir.