Distributed Enterprise - ÇözümPark Sözlük
Uzak çalışma, Hibrit iş modeli ve tüketicilere ulaşırken geleneksel, fiziksel yollar yerine yeni yöntemlerin kullanılması ihtiyacından doğmuş bir işletme modelidir.

Müşterilerin temas noktalarını dijitallaştiren ve müşteri deneyimini arttıran teknolojileri kullanmak üzere sanal – uzak teknolojilerine öncelik veren bir mimariye sahip olan şirketlerdir.

Çalışanlar için oluşturulan dijital workspace yani çalışma alanı olarak teams, zoom vb platformlar gösterilebilir.

Ürünlere ise en iyi örnek uzak sağlık hizmetleri verilebilir.

özetle bu şekilde hem kendi çalışanlarına esnek bir ortam sunan hem de müşterilere yine gelenesek yöntemler yerine yeni nesil yöntemler ile ulaşan şirketlere verilen genel isimdir.