discretionary access control list DACL - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Bir obje için tanımladığınız tüm ACE' lerin toplamına denir. Bir objeye erişmek isteyen bir kullanıcı veya grupbun olması halinde o makinede çalışanLSA ( local security authority ) gelen istekteki SID numaraları ile DACL deki SID numaralarını karşılaştırarak erişim izinlerini yönetmektedir.