deploying - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Dağıtım anlamına gelen deploy kavramı pek çok sistem için kullanılır. Örneğin SCCM ile Office Deployment dendiğinde, SCCM aracı ile office dağıtımı denmektedir.
Veya GPO ile Software Deployment yani Group Policy ile yazılım dağıtımı anlamına gelir.
Özetle deployment demek dağıtım demektir :)