DDL Data definition language - ÇözümPark Sözlük
DDL, veri tanımlama dilini (Data Definition Language) temsil eder. Bu, veritabanında veri tabanı nesnelerinin oluşturulması, değiştirilmesi veya silinmesi gibi işlemleri yapmak için kullanılan SQL (Structured Query Language) sorgularının bir alt kümesidir. Örneğin, bir tablo oluşturmak için CREATE TABLE sorgusu DDL içinde yer alır, ancak bu tablonun veri ekleme işlemleri için kullanılan INSERT sorgusu DDL değildir.
DDL (Data Definition Language), veritabanı yapılarının oluşturulması, değiştirilmesi ve silinmesi için kullanılan bir veritabanı dilidir. DDL, SQL (Structured Query Language) tarafından desteklenir ve SQL'in temel bileşenlerinden biridir.

DDL komutları, veritabanı tabloları, görünümler, endeksler, kullanıcılar, roller ve diğer veritabanı nesnelerinin oluşturulması ve yönetimi için kullanılır. DDL, veritabanı yöneticilerinin veritabanı yapısını tanımlamasına ve veritabanı nesnelerini oluşturmasına izin verir.

DDL komutları aşağıdaki gibi olabilir:

CREATE: Yeni bir veritabanı nesnesi oluşturmak için kullanılır.
ALTER: Var olan bir veritabanı nesnesini değiştirmek için kullanılır.
DROP: Var olan bir veritabanı nesnesini silmek için kullanılır.
TRUNCATE: Bir tablonun içeriğini silmek için kullanılır.
RENAME: Bir veritabanı nesnesinin adını değiştirmek için kullanılır.
DDL komutları, veritabanı yöneticilerinin veritabanı yapısını tanımlamasına ve veritabanı nesnelerini oluşturmasına izin verir. Bu nedenle, veritabanı yöneticileri ve veritabanı geliştiricileri için çok önemlidir.