data manipulation language - ÇözümPark Sözlük
 Transact SQL'de verilerin güncellenmesi, silinmesi, eklenmesi durumlarında kullanılan komutlardır. INSERT, UPDATE, DELETE.
DML, veri işleme dilini (Data Manipulation Language) temsil eder. Bu, veritabanındaki verileri sorgulama, ekleme, güncelleme ve silme gibi işlemleri yapmak için kullanılan SQL sorgularının bir alt kümesidir. Örneğin, bir veritabanındaki bir tablonun verilerini sorgulamak için SELECT sorgusu DML içinde yer alır, ancak bu tablonun yapısını değiştirme için kullanılan ALTER TABLE sorgusu DML değildir. DML sorguları, veritabanında veri tabanı nesnelerine değil, veri tabanı nesnelerine ait verilere uygulanır.