data governance - ÇözümPark Sözlük
Türkçesi Veri yönetişimi olan data governance aslında KVKK veya gdpr ile daha çok ön plana çıkmış bir kavramdır. Her ne kadar uzun yıllardır global firmalarda kullanılan bir kavram olsa bile özellikle sektöre yayılması biraz daha veri yönetiminin önemini anlayan firmalar nedeni ile olmuştur.
Temel olarak hedefi aslında veri yönetimidir ancak veri yönetimini özellikle büyük kurumlarda bir bütün olarak ele alır, yani aynı veriden farklı sonuçlar çıkmasını engelleyeceği gibi (tutarlılık anlamında yoksa bir veriden siz istediğiniz hede yönelik farklı sonuçlar çıkarabilirsiniz ancak basit anlamda karlılık verisinde tutarsızlık var ise veri işlemlede ve yönetmede sorun var demektir) bu sonuçların tutarlı olmasını hedeflemektedir.
peki veri yönetimi için bileşenler nelerdir? Aslında burada insan faktörü başta olmak üzere veri politikası, bu politika ile ilişkili iş süreçleriniz, sizin veya regülasyon kaynaklı standartlar ve tabi ki olmazsa olmaz teknolojinin harmanlanması olarak düşünebilirsiniz. Bu bileşenleri iyi yönetmek için aslında bu konuda yetkin personel ve teknolojiler şarttır.