Cyclic Redundancy Check - ÇözümPark Sözlük
Cyclic Redundancy Check'in kısaltmasıdır. Türkçeye Çevrimli(Döngüsel) Fazlalık Sınama olarak geçmiştir.

Dijital verilerin transferinde oluşan Hataları algılama yöntemlerinden birisidir.

Eşlik biti, tek bitlik hataları(versiyona göre iki) sezmek amacıyla kullanılır. Veride patlama(burst) hatası
şeklinde hatalar oluştuğu durumlarda kullanılan yöntemlerdendir
* Ethernet, Token Ring, ATM gibi protokoller bu tekniği kullanırlar
* Gönderilen veri katarından hesaplanan bir sınama katarı(dizisi), bu veri katarının(dizisi) sonuna
eklenir.
* CRC katarını(dizisi) hesaplamak için donanım desteği veren iletişim yongaları mevcuttur.
* Üreteç fonksiyonu, CRC yönteminde kritik öneme sahiptir. IEEE standart üreteç fonksiyonları belirlemektedir.