Cross Certification - ÇözümPark Sözlük
Bir organizasyon içerisindeki PKI' dan sorumlu olan CA ile başka bir organizasyon içerisindeki PKI' dan sorumlu olan CA sunucuları arasında karşılıklı güven ilişkisi kuran sertifika tipidir. Bir nevi A domain içerisindeki CA' ın verdiği sertifikalara B domain içerisindeki makinelerin güvenmesi ve benzer şekilde B domain içerisindeki CA' in verdiği sertifikalara A domain içerisindeki makinelerin güvenmesini sağlar.