bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Zamanlanmış görevler tanımlamamıza yarayan Unix-Linux uygulamasıdır. Çalıştırılacak olan dosyalar ve zamanları CRONTAB isimli dosya içinde saklanır.
# her ayın ilk günü saat 14:10 da çalışsın.
10 14 1 * *     $HOME /bin/sh test.sh

* * * * * command to be executed
T T T T T
- - - - -
- - - - -
- - - - L¦¦¦¦¦ day of week (0 - 6) (0 is Sunday, or use names)
- - - L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ month (1 - 12)
- - L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ day of month (1 - 31)
- L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ hour (0 - 23)
L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ min (0 - 59)