constraint - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Bir tip parametresi üzerinde yer alan, ona sağlayacağını tip argümanını kısıtlayan bir koşul. Bir kısıtlama, tip argümanının belirli bir interface’e uygulamasını, belirli bir class olmasını veya belirli bir class’tan miras almasını, erişilebilir parametresiz bir yapılandırıcıya sahip olmasını veya bir referans tipi ya da bir değer tipi olmasını gerektirebilir. Bu kısıtlamaları birleştirebilirsiniz ama en fazla bir class belirtebilirsiniz.