community cloud - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Mevcut 4 cloud tipinden biridir. Burada bulut bilişim alt yapısı belirli kurum ve ortak hareket eden kuruluşlar tarafından paylaşılmaktadır. Topluluk üyeleri uygulama ve verilere erişebilmektedir.
 
daha fazla bilgi için
 

Cloud Computing Risk and Security Assessment Bulut Bilişim Risk ve Güvenlik Değerlendirmesi
Cloud Computing Bulut Bilişim
Podcast - Cloud Computing - Bulut Bilişimi
Seminer - Cloud Computing & Green IT