cold - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Soğuk. Bilişim sistemlerinde genellikle çok sık erişilmeyen arada bir ender olarak bakılan datalar için kullanılan soğuk data (cold data) kullanılır. Datalar aktif data (cold data) ve soğuk data (cold data) olarak erişim sıklıklarına göre sınıflandırılarak farklı ortamlarda saklanmak üzere yazılımlar tarafından otomatik yönlendirilirler. Bu şekilde hızlı erişilen datalar en hızlı erişim sağlanan disklerde'de veya ortamlarda az erişilen datalar ise yavaş erişim olan diskler'de veya ortamlarda saklanır.