Cluster Continuous Replication CCR - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Exchange 2007′ üzerinde kullanılabilen Clustered continuous replication (CCR) işleminde mailbox veritabanı bir diğer server’a kopyalanır. Genellikle iki-nodlu active-passive clustering sistemleri şeklinde gerçekleştirilen CCR işlemi transaction logların düzenli olarak kopyalanmasını sağlar. Asenkron olarak “log shipping” işlemini kapsar. SQL Server mirroring sistemine benzer şekilde primary, standby ve witness üyelerden oluşan bu sistem asıl verilerin bozulması durumunda yedek verilerin kullanılmasıyla kesintisiz çalışma sağlar. Clustered continuous replication (CCR) cluster sistemi aynı single copy cluster teknolojisi gibi çalışır. Ancak log dosyaları aktif cluster üzerinde saklanır.
Basit bir clustered continuous replication konfigürasyonunda, aktif nod üzerinde transaction loglar doldukça ve commit edildikçe (onaylama) pasif noda kopyalanırlar. Ardından pasif nod üzerinde bu transaction’lar onaylanır ve backup database üzerine yazılır. Aktif nodun sorun yaşaması durumunda pasif nod devreye sokulur.