Cloud Security Alliance - Türkiye CSATR - ÇözümPark Sözlük
Bulut bilişim güvenliği konusunda Dünya lideri beyin takımı olan Cloud Security Alliance (CSA)’nın Türkiye resmi şubesidir. CSATR'nin amacı bulut bilişim güvenliği ile ilgili Dünya'daki gelişmeleri Türkiye'ye aktarmak, uyarlamak ve yaygınlaşmasını sağlamaktır.

CSA=