Bulut Bilişim Güvenliği konusunda yaptığı çalışmalarla dünyanın bu konudaki lider organizasyonudur. CSA hem Bulut Güvenliğini tanımlamada hem de farkındalığını arttırmada birçok çalışmalar yapmaktadır. CSA özellikle sektördeki konunun uzmanı kişiler, hükümetler, diğer organizasyonlar, ve kurumsal ve bireysel üyeleriyle birlikte çalışır. Bu çalışmalar sonucunda, Bulut Güvenliği konusunda araştırmalar, sertifikasyon programları, etkinlikler ve çeşitli araç ve çözümler sunar. CSA’nın bu aktivitelerinden, Bulut Bilişim Güvenliği konusunda bilgi ve geniş
deneyiminden, bütün ekosistem ücretsiz olarak faydalanabilir.