certificate revocation lists CRLs - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Bir sertifika otoritesinin ( CA ) verdiği ancak sonrasında iptal edilen sertifikaların listesidir. Burada süresi dolmuş kelimesi çok doğru bir yorum değildir, çünkü bir sertifikanın süresi dolabilir ve bu durumda zaten bunu işletim sistemi seviyesinde algılayabilirsiniz. Buradaki liste daha çok private key' in çalınamsı veya bu sertifikayı alan kuruluşun yasalara aykırı bir takım davranışlarda bulunması gibi  çok özel durumlarda meydana gelir.
 
Bu bir web adresi ( URL ) üzerinden yayınlanmaktadır.
 
Daha fazla bilgi için
 
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb457027.aspx