Cascading Style Sheets CSS - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Cascading Style Sheets(CSS):Anlamı Basamaklı Stil Şablonlarıdır.Oluşturdugumuz Web uygulamalarına içerik olarak eklediğimiz biçimsel öğelerin veya şablonların kullanıldığı bir dil şeklidir.CSS bir Web uygulaması oluşturur iken arka planda oluşturulan konfigürasyonlarla kullanıcıya sunulan önyüzün nasıl görüneceği ile ilgili ayarlamaların yapıldıgı bir web teknolojisidir.CSS Web teknolojilerinde biçimlendirme kısmında kullanılan bir dildir.