Business Access Layer BAL - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Uygulama için tüm mesleki mantığı içeren bir veya daha fazla sınıf. Mantığı kendi sınıf setine ayırmak, mesleki mantığı ve veri erişimini kullanıcı arayüzünden ayırma sürecinin bir parçasıdır.