builtin - ÇözümPark Sözlük
Bütünleşik anlamına gelir, yani bir bilişim ürününde varsayılan olarak gelen bir özellik, servis, kullanıcı veya gruplar için kullanılır.