built-in groups - ÇözümPark Sözlük
İşletim sistemlerinde kurulumla birlikte gelen gruplar manasındadır.

https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2003/cc756898(v=ws.10)?redirectedfrom=MSDN