Exchange Server 2016 sistemlerde "best copy selection (BCS)" için verilen isimdir.

Exchange Server ortamında bir veri tabanı için sorun yaşanması durumunda Primary Active Manager yani PAM, bu veri tabanı için en uygun kopyayı bulmaktan sorumludur. İşte bu işleme best copy selection (BCS) denmektedir. Yani aktif veri tabanı kopyasının sorun yaşaması durumunda hangi pasif veri tabanı kopyasının aktif olacağına karar verirken en sağlıklı, en iyi çalışan pasif kopyayı seçme sürecidir.

Daha fazla bilgi için

https://technet.microsoft.com/en-us/library/dd776123(v=exchg.160).aspx