bcdr - ÇözümPark Sözlük
İş sürekliliği ve olağanüstü durum kurtarma ,
işler kötüye gittiğinde normal çalışma koşullarına dönülebildiğinden emin olmak için her kuruluşun bir işletme sürekliliği ve olağanüstü durum kurtarma anlamındadır.
Disaster recovery and business continuity auditing