backbone - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Büyük veri kapasitesine sahip bir ağı besleyen hızlı hat veya seri bağlantı. İnternet omurgası ticari telefon hatları, hücresel yayınlar ve anten yayınlarının birleşmesinden meydana gelir.