azure log analytics workspace - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
 Azure üzerinde veya on-premde yer alan sanal bilgsayarınızdan toplanan logların incelenmesi için saklandığı yerdir. İster log analytics için, ister security center üzerinden güvenlik takibi için topladığınız logların bir yerde saklanması gerekmektedir. Bu toplanan logların saklandığı mantıksal alanlara workspace denmektedir. Her bir workspace bir storage hesabı ile bağlı ve verileri yine azure storage üzerinde saklamaktadır.