azure ad connect healthazure ad connect health - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Hali hazırda on-prem kimlik doğrulama sistemlerini azure ad connect gibi ürünler üzerinden bulut ile eşitleyen müşterilerin bu eşitlemelerin sağlıklı gerçekleşip gerçekleşmediğini izlemesi için Azure AD Connect Health servisini kullanabilirler.
https://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/active-directory-aadconnect-health/