attribute-based access control abac - ÇözümPark Sözlük
ABAC, belirli bir kullanıcının belirli özelliklerine göre erişimin verildiği/iptal edildiği yerdir. Örneğin, kullanıcı bir çalışansa ve departmanı İK ise, İK/Bordro sistemine yalnızca şirketin saat dilimiyle ilgili saatlerde erişim izni verilecektir. ABAC'a bazen politika tabanlı erişim kontrolü de denir ve bu pek yardımcı olmaz.