arbitration process - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
MS failover cluster üzerinde 2 node birbirlerine erişemedikleri durumda quorum diskine erişmeye çalışırlar bu aksiyona verilen isimdir. Cluster MNS mimarisi ile quorum bilgisi register replikasyona dayalı çalışmaya başlaması ile arbitration process bir node.un kontrolu alması için süreci işletmektedir.