Laptop gibi gücün önemli olduğu cihazlarda en büyük güç tüketimi ekranlardır. ALS sayesinde ortam ışığı algılanarak özellikle yeterli parlaklığın olduğu yerde ekran parlaklığını kısarak hem enerji tasarrufu sağlar hem de yine çok yüksek ışık kaynağı olan yerlerde ekran parlaklığını açarak ekranın görünmesini sağlar. Yani temel iki özelliği vardır. Birinci özelliği enerji tasarrufu için ekran parlaklığını ayarlamak, ikinci özelliği ise yine ortam ışığına karşı ekranın en görünür oranda parlak olmasını sağlamak.
Ortam ışığı sensörleri, tipik olarak, bir bakımdan insan gözünün tepkisini taklit etmek için kullanılır veya en azından ortam aydınlatma koşulları altında insan deneyimi ile doğrudan ilgili olan bir elektronik bileşene uygulanır. Genellikle, belirli bir cihazın ekran parlaklığını dış ortamın parlaklığına göre ayarlamak için kullanılırlar. En büyük üreticilerinden birisi Arrow Electronics'tir.