alignment hizalama - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Bir tablonun tüm indeksleri ve tablonun kendisi aynı bölümleme fonksiyonu kullanılarak bölümlendiğinde meydana gelir.