algoritma - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Algoritma, Bir işin hangi etaplardan geçilerek yapılacağını gösteren çalışma planıdır.Algoritma bir programlama dili değildir. Programlama dillerine yol gösteren bir yöntem dizisidir. Her dilde algoritma yazılıp uygulanabilir. Örneğin bir cep telefonunun el kitapçığını yazan, rehber kaydı girmek için izlenecek yollar, o işin algoritmasıdır.