bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Microsoft Active Directory mimarisinde forest' ı ve domain' i oluşturan ilk domain controller' dan sonra bu yapıya eklenen her domain controller için verilen isimdir. Yani ilk kurulan ve active directory mimarisini oluşturan sunucuya domain controller ( dc, eski ismi ile pdc ) denirken, bundan sonra bu yapıya eklenen diğer tüm dc' lere ise additional domain controller ( adc, eski ismi ile bdc ) denir.
ADC' nin pek çok farklı yararı vardır. Öncelikle mevcut bir active directory yapısına ekleyeceğiniz ADC, size yedeklilik sağlamaktadır. Yani DC' nin başına gelebilecek olası bir sorunda verilerinizin ADC üzerinde de saklanması nedeni ile bu verileri kullanmaya devam edebilirsiniz. Yine mevcut yapıya ekleyeceğiniz bir veya daha fazla ADC ile Active Directory FSMO rollerini dağıtarak büyük organizasyonlarda yük dengelemesi sağlayabilirsiniz. Ayrıca şubeli yapılarda her bir şube için bir veya daha fazla ADC konumlandırarak mevcut hattınızın bant genişliğini koruyabilirsiniz. Yani şube tarafındaki dns, kerberos, ldap vb sorguların merkezdeki dc ler yerine o şube için konumlandırılmış ADC tarafından cevap verilmesini sağlayarak iletişim için kullanılan aradaki hattın bu trafikten dolayı bant genişliğini düşürmesini engellemiş oluruz.