Active Directory Lightweight Directory Services AD LDS - ÇözümPark Sözlük
Şirketinizde dışardan çalışan sözleşmeli elemanlara, danışmanlara, bayilerinize kendi active directory veritabanınız yerine ADAM veritabanında hesaplar açıp, bu hesaplara da ağ kaynakları, sharepoint kütüphaneleri ve web servisleri üzerinde yetkinin tanımlanmasını sağlayan bileşen olarak kullanmaktı.