activation etkinleştirme - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Mesajlar kuyruğa yerleştirildiğinde stored procedure’lerin otomatik olara başlatıldığı süreç. Bu süreç aynı zamanda, yükle uyum sağlamak için bir tek storedprocedure’ün mü yoksa birden fazla procedure’ün mü başlatılacağını da kontrol eder.