Acronis Universal Restore (AUR) - ÇözümPark Sözlük
Acronis Universal Restore, aygıtı sürücülerini değiştirerek donanımdan bağımsız imaj oluşturma ve geri yüklemesi için kullanılabilir Acronis'in tescilli bir teknolojisidir. Etkinleştirilmesi ve bazı ürünlerde ek olarak satın alınması gereklidir.
Windows HAL değiştirmeye ve önyükleme aygıtı sürücülerini sisteme yüklemeye izin verir.
Uygulamaları ve tüm hazırlığı yapılandırılmış bir sistemin imajı oluşturulduğunda veya çalışan, açılmayan bir sistemin farklı donanıma klonlanmasında seçimli olarak kullanılır.
İmaj alım aşamasında etkinleştirilmesi etkinliğini arttırmaktadır. Piyasadaki nadir alternatiflerine göre daha yüksek başarısı ürün nesilleri ve günün işletim sistemlerine uygun olarak daha fazla sürücüyü içermesiyledir.
Klonlama ve kurtarma işleminin bir parçası olarak, işletim sisteminin önyükleme aygıtından önyükleme yapabilmesi için sisteme önyükleme aygıt sürücülerini (örn. sabit sürücü veya RAID denetleyici sürücüleri) yükler. Sürücülerin bulunduğu klasörde uygun NIC sürücüleri varsa, AUR bunları geri yüklenen sisteme kopyalayacak ve Windows açılışında kurulumlarını planlayacaktır. Diğer tak ve çalıştır sürücüleri başarılı geçişten sonra Windows'a yüklenebildikleri için AUR tarafından kapsanmaz. Sysprep, yalnızca Tak ve Kullan aygıt sürücülerini (ses, ağ, video kartları vb.) sıfırlayabilir. AUR, sysprep süreçlerini içermediğinden haricen uygulanmalıdır.
Şu uygulamalar için geçerlidir:
Arızalı bir sistemin farklı donanımlarda (Disk denetleyicileri, RAID denetleyicileri, NIC) anında kurtarılması (AUR);
İşletim sistemlerinin donanımdan bağımsız klonlanması ve dağıtımı (AUD ve AUR);
Sistem kurtarma, test etme ve diğer amaçlar için fiziksel-sanal ve sanal-fiziksel geçişi (AUR).
Desteklenmeyen sürüm veya sürümler arasında sonradan etkinleştirilemeyebilir. Özellikle RAID kontrolcülerinde mutlak başarım söz konusu olmayabilir. Aygıt yanlış algılanabilir ve doğru sürücü seçilmemiş olabilir. Bootable media bazı RAID kontrolcüleri algılayamadığından desteklemiyor, kontrol için desteğe bakılmalı.
Aşağıdaki ön koşullar önemli durumdadır;
- AUR, imaj Restore işleminden sonra uygulanır;
- AUR, tasarımları gereği en yeni Windows işletim sistemlerine (Windows 10, Windows Server 2012R2, 2016, 2019) sürücü yüklemez. Bu işletim sistemleri, Universal Restore aracılığıyla sürücülerin yüklenmesini kısıtlar ve çok sayıda önceden yüklenmiş sürücü içerir ve çoğu durumda yeni donanımda kendini önyükleyebilir.
- İmaj restore süreci ve disk boot, partition tabloları sihhati sürecinden etkilenecektir.
- UEFI/Secureboot seçimleri öncesinde planlanmalıdır.