ACPI - ÇözümPark Sözlük
Advanced Configuration Power Interface (ACPI) temel bir güç yönetim sistemi ve standardı için oluşturulmuştur. İşletim sistemi ve donanımların desteğini gerektirir. İşletim sistemi yönetiminde, BIOS yeteneği ile nasıl tasarruf yapılacağını belirler.
Advanced Power Management (APM) ve Plug and Play (PnP) temel farkı daha geniş bir ürün, uygulama havuzunun desteği için üreticilerin konsorsiyumu ile planlanmış ve geliştirilmektedir.
Hibernation ve Sleep (StandBy/Suspend) modların başarısında ACPI yatmaktadır.
1.0 ile geliştirilmeye başlamış UEFI forumuna devrolması sonrası güncel revizyonu 6.4'tür.

powercfg /energy (Aygıtlarınızın durumu ve seçili güç seçenekleri ile ilgili rapor oluşturabilirsiniz)
powercfg /a [AvailableSleepStates] (donanım ve seçili yapılandırmanın desteklediği ACPI modları listeler ancak kesinlik arzetmez. Bu parametre bazı sistemlerde değerleri okuyamıyor.)


Aşağıdaki güç ve durumları belirtir:

Global system states (G-state): (G0, G1, G2, G3) [Genel sistem durumunu ifade eder çalışıyor, uyku, kapalı..]

Processor power states (C-state): (C0, C1, C2, C3, Cn) [İşlemci güç durumu, modunu ifade eder.]

Performance power states (P-States): (Intel SpeedStep) (P0, P1, Pn) [İşlemci frekans, modunu ifade eder. Durum geçişi diğerleri aksine çok hızlıdır.]

Sleep State (S-state): (S0, S1, S2, S3, S4) [Uyku modunu ifade eder.]

Device Power States (D-state): (D0, D1, D2, D3) [Diğer aygıtların güç, voltaj, durumunu ifade eder. D0:device on, D1/D2:low-power state, D3 Hot/Cold:auxiliary power/device off.]

*Düşük sayı, daha yüksek güç, enerji tüketimi anlamına gelir.


Global system states (g-state)
G0 : Working
.....Processor power states (C-state)
.............Performance state (P-State)
G1 : Sleeping
.....Sleep State (S-state)
........S0 S1 S2
........S3: suspend
........S4: hibernate
G2 : Soft off (S5)
G3 : Mechanical, Power off


DETAIL:
Global system states (g-state)
G0 : Working
.....Processor power states (C-state)
........C0 : active, normal execution (CPU 0)
.............Performance power states (P-States)
...............P0 : max performance, max power, max voltage (Turbo)
...............P1 : lower performance, lower power (scaled frequency/voltage)
...............Pn : lower performance, lower power (scaled frequency/voltage)
........C1 : halt/idle state, nothing executed, return to C0 instantenously (core clock:off, pll:low (Phase locked loop))
........C1E: halt/idle state, C1 Enhanced, lowest frequency, lowest voltage (core clock:off, pll:low, mem path open)
........C2 : Stop-Clock, lower power but longer resume latency than C1 (core clock:off, pll:low, mem path open)
........C3 : Deep Sleep, lower power but longer resume latency than C2 (core clock:off, pll:off, L1/L2:flushed)
........Modern CPU power states (C6, C7, C8, Cn)
....S0 : Active state. Computer is running. Not sleep.

G1 : Sleeping (e.g., suspend, hibernate)
.....Sleep State (S-state)
.......S0ix: Modern standby. Low Power S0 state. CPU power state (C0/C3/C6/C7/C8)
........S1 : Power on Suspend. CPU power state (C0/C1/C2)
........S2 : Legacy Sleep. CPU power state (C3)
........S3 : Legacy Standby/Suspend, Suspend to Ram (STR). CPU power off, RAM lowest power, other lowest voltage (except WoL)
........S4 : Hibernate, Suspend to Disk (STD). All power off (except WoL)
G2 : Soft off (S5). All power off (except WoL, min PSU)
G3 : Mechanical off (off PSU)