Account is trusted for delegation - ÇözümPark Sözlük
Bu seçenek sadece Windows 2000 mixed veya Windows 2000 native yapıda çalışan Domain Controller bilgisayarlarında aktiftir. Windows Server 2008 domain fonksiyonel seviyesi ve üzerinde çalışan domain yapılarında ise Delegation isimli bir tab gelir ve bu tab kullanılarak delegasyon yetkilendirmeleri sağlanır. Bu özelliğin verildiği kullanıcılar genellikle servis hesabı olarak kullanılan kullanıcılardır ve bu özelliğin aktifleştirildiği hesap üzerinden network içerisindeki diğer kullanıcıların ilgili bu servis hesabının kullanıldığı kaynaklara erişmesi sağlanır. Örneğin; SQL Server servisine erişim yaparken bu servis hesabı üzerinden erişim gerçekleştirilir. Bu özelliğin aktif olduğu bu tip servis hesapları için SETSPN aracı ile SPN(Service Principal Name) kaydının da açılması gerekir.Bu tip hesaplar için mümkün olduğunca Domain Admins gibi yüksek yetkiler vermeden, çalışacak servis hesabı ilgili sunucuda ne yetkiye ihtiyaç duyuyorsa, sadece o yetkilerin verilmesini öneriyoruz.