Account is sensitive and cannot be delegated - ÇözümPark Sözlük
"account is trusted for delegation” özelliğinin tersi diyebileceğimiz bir ayardır ve özellikle guest ya da geçici bir hesap için başka bir kullanıcı tarafından delegasyon atanması istenmiyorsa aktifleştirilir. Yine özellikle admistrator hesapları gibi hassas hesaplar üzerinde de bu özellik aktifleştirilerek, delegasyon atamalarında bu hesapların kullanımı engellenebilir, hatta güvenlik açısından bu bir best-practice’dir. Fakat özellikle çok katmanlı uygulamalarda (web-application-data katmanları gibi, örneğin sharepoint) bu özelliğin aktifleştirilmesi teknik olarak belli kısıtları da beraberinde getirmektedir.