Account is Disabled - ÇözümPark Sözlük
Herhangi bir kullanıcı hesabının belli bir süre kullanılmasını engellemek istiyorsanız bu kutucuk işaretlenir.Böylece kullanıcı hesabı siz bu kutucuğu tekrar boşaltana kadar kapatılmış olur. Kullanıcınız geçici olarak tatile çıktığında veya izne ayrıldığında, ona ait olan hesabı silmek yerine geçici olarak kullanım dışı bırakıp o kullanıcı hesabı ile sisteme logon olunmasını önleyip, güvenliği sağlamış olursunuz.