accessibility aid erişim yardımı - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Windows uygulamalarını kullanan görsel, işitsel veya hareket engelli kullanıcılara yardım eden bir uygulama. Windows kurulurken varsayılan durumda Accessories bölümüne kurulan bir uygulama grubudur.