abstract class - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Sadece türetilmiş bir class için bir base class olarak kullanılabilecek bir class. Bir abstract class’ın instance’ı oluşturulamaz. Bu tip class’da kullanılır (C# için bu tanımlayıcı 

abstract’dır).