XQUERY - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
XML verilerini sorgulamak için kullanılan deklaratif bir programlama dilini tanımlayan bir W3C (World Wide Web Consortium) spesifikasyonu.