XPATH predicates - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Bir XPATH deyimindeki axes tarafından tanımlanan node koleksiyonuna uygulanan koşullu bir filtreyi temsil eder. XPATH deyimi tarafından sadece eşlenen node’lar döndürülecektir.