XML - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Verileri tanımlamak üzere kullanılan ve World Wide Web Consortium (W3C) tarafından yönetilen bir işaretleme dili.