Vmware Tools - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Vmware yazılımı içerisinde çalıştırdığınız sanal sistemlerin daha performanslı çalışması ve bir takım özelliklerin aktif olması için kurduğunuz küçük bir sürücü paketidir. Aslında bu paketi şöyle düşünebilirsiniz, nasıl bir donanıma işletim sistemi kurduktan sonra daha perofrmanslı çalışması ve o donanımın tüm özelliklerini kullanması için sürücüleri yüklerseniz vmware ortamında size sağlanan sanal donanımlar için de böyle bir driver yüklemeniz gerekli ki bu da vmware tools olarak isimlendiriliyor.