Veri Türleri Arasında Dönüşüm - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
.Net platformunda veri türleri arasında otomatik veya manuel olarak dönüştürme işlemleri yapılabilmektedir.(.NET)İki tür dönüştürme işlemini desteklemektedir.Bir tanesi Bilinçli Dönüşüm(Explicit Type Conversion) diğeri ise Bilinçsiz Dönüşümdür(Implicit Type Conversion).
Explict Type Conversion:Derleyicinin dönüştürme işleminde dönüştürülecek veri tiplerini destekleyemediği durumlarda.Programcının kendi tanımlamaları ile dönüştürme işlemlerini yapabilmesidir.Dönüştürücünün desteklemediği durumlarda Programcı dönüştürmek istediği değişkenden önce  döndürülmesini istediği değişken türünü ayrıca parantez içerisinde belirtmek durumundadır.
Implicit Type Conversion:Anlamı bilinçsiz dönüşüm olarak geçer.Programlama dilinde kullanılan derleyicinin herhangi bir veri kaybına neden olmadan bir değişken türünü başka bir değişken türüne dönüştürmesini ifade eder.
Örnek olarak byte türündeki bir değerin otomatik olarak single değerine dönüştürülmesi gibi.Burda dönüştürme işlemini programcı kendi algoritması ile oluşturmaz derleyici belirtilen değerlerin kendisinde tanımlı olmasından yola çıkarak dönüştürme işlemini gerçekleştirir.Bu dönüştürme işlemleri için herhangi bir ekstra kod yazılmasına gerek yoktur.