User State Migration Tool USMT - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
USMT aracı işletim sistemleri geçişlerinde eski işletim sistemindeki verileri ve konfigürasyonları yeni işletim sistemine taşımak için kullanılır. Eğer işletim sistemini direk yükseltecekseniz bu durumda araca ihtiyacınız yoktur ( örneğin mevcut xp işletim sistemi üzerine windows 7 işletim sistemini direk yükseltme seçeneği ile kurarsanız zaten veri kaybı olmaz ). Ancak Windows XP veya Vista işletim sisteminden Windows 7 işletim sistemine temiz kurulum ile geçecekseniz bu araç sayesinde veri ve konfigürasyon kabı olmadan başarılı bir şekilde geçiş işlemini tamamlayabilirsiniz. İki temel geçiş senaryosu sunmaktadır bunlardan biri wipe and load senaryosudur.
 

 
Bu senaryoda görüldüğü gibi geçici bir veri toplama alanına kullanıcı verileri ve ayarları saklanır, işletim sistemi kurulumu sonrasında ise bu geçici saklama alanından veriler ve ayarlar yeni işletim sistemi üzerine aktarılır.
 
Diğer yöntem ise side-by-side yöntemidir.
 

 
Burada ise kaynak bilgisayar ile hedef bilgisayar farklıdır, yine ilk olarak kaynak bilgisayarda scanstate komutu ile veriler geçici saklama alanına alınarak yeni işletim sistemi yüklü başka bir bilgisayara aktarılıyor.