Unicast - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Unicast Cluster networklerinde'de kullanılan bir terimdir. Cluster networkünün kullanılan network kartı üzerinden haberleşmesini sağlar. Normalde aynı ip bir network üzerinde iki farklı sunucuda kullanılamaz. Cluster servisi aynı ip'yi iki sunucya vererek bir birleri arasındaki bağlantıyı Cluster ip'si tarafında keser. Böylece iki makinada tek ip'yi kullanır. Unicast tam olarak bu işi gerçekleştirir.