bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Exchange Server ESE mimarisinde b dosyalar placeholder olarak tanımlanır, yani yer kaplamak için kullanılır, diskte yer kalmadığında mevcut log dosyalarının kullanılabilmesi için sırası ile silinir.