TcpTimedWaitDelay - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Winsdows işletim sistemlerinde Registery değeri.
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters  altında bulunur
TCP kapalı bir bağlantıyı serbest bırakmak ve kaynaklarını yeniden kaynakları kullanması için geçmesi gereken süreyi belirler.